Monday, October 22, 2007

FUSE bildat

FUSE, som ska utläsas Föreningen Ubuntu Sverige, hade sitt första årsmöte igår - över IRC. Protkollet är inte färdigt men det finns en komplett logg av mötet.

Stadgarna godkändes med lite småändringar och själv blev jag vald till valberedare. Nu ska vi ragga fler medlemmar! :)

No comments: