Tuesday, September 16, 2008

Ubuntu eee no more

Ubuntu eee fick ett brev från Canonical som upplyste om att distributionen bryter mot copyrightlagar och policies, men märk väl - det var ett mycket respektfullt brev som tackade projektet för stödet av Ubuntu och Canonical erbjöd sig att hjälpa till med ny logo och namn.

Jag har aldrig sett ett så vänligt brev från ett företag innan, bra hanterat av Canonical som faktiskt har all rätt att vara lite sura även om Ubuntu eee är en enorm tillgång även för Ubuntu-"brandet".

Flera nya namnförslag har redan kommit in så det är ingen som hänger läpp. Oavsett vad man kommer kalla det är det en alldeles utmärkt distribution av GNU/Linux anpassad för eee PCs.

No comments: