Monday, September 15, 2008

Inkommande X11 i Ubuntu

Som standard accepterar Ubuntu inga inkommande X11-sessioner från andra maskiner. Det är väl helt acceptabelt om man tänker ur ett säkerhetsperspektiv men om man redan skyddar sig med en brandvägg mot nätet kan man kosta på sig att tillåta det.

Då ändrar man i filen /etc/gdm/gdm,conf
Raden DisallowTCP=true ska ändras till DisallowTCP=false

Efter det måste gdm startas om, det allra enklaste är att bara starta om systemet.

No comments: