Tuesday, September 02, 2008

Haiku växer upp

Haiku är ett försök att återskapa det avsomnade BeOS med öppen källkod. I dagarna togs ännu ett steg för att göra operativsystemet moget: det fick stöd för en swap-fil.

No comments: