Friday, January 06, 2012

+1

För fjärrstyrning av min HTPC, en Mac mini server, använder jag Remmina. Även Renoise och tunesremote-se har installerats men om man inte gör musik och/eller behöver fjärrstyra iTunes behöver man inte ha dem.

No comments: