Monday, February 01, 2010

MRTG

Jag hade tänkt mig installera MRTG hemma och göra fina grafer över kommunikationen över min Time Capsule.

Länkar av intresse för projektet:
MacPorts
MRTG
En installationsbeskrivning
MIB:en för Airport Extreme

Mer info när projektet är sjösatt.

2 comments:

E said...

Är mycket intresserad av vad du kommer fram till. Har själv försökt med diverse SNMP-program till min Time Capsule utan att få det fungera.

daniel said...

MRTG fungerar bra. Ska bara köra en konfigurationsomgång till (blir inte idag) s blir det nog perfekt. :)