Tuesday, February 16, 2010

Mikrobetalningar

Flattr är ännu ett varv med (plågsamma?) försök med mikrobetalningar över webben.

Jag vet inte om det kommer lyckas men idén synes mig god. Jag har aldrig haft problem med att betala för mig (och jag har tusentals dvd-filmer som bevisar det) men jag vill absolut att det material jag vill se/lyssna på/spela ska finnas tillgängligt när jag vill ha det.Om Flattr hjälper till med det är jag helt för det.

No comments: