Monday, February 01, 2010

MRTG på Mac OS X Server 10.6

MRTG fungerar som väntat även om jag naturligtvis måste köra en konfigurationsrunda till nu när jag fått igång det.

Såhär får du igång det:

 1. Installera Xcode om du inte redan gjort det
  Finns på installations-CDn du fick med din maskin eller att ladda ner från Apple.
 2. Installera MacPorts om du inte redan gjort det
 3. Kör sudo port -v selfupdate
  Kommandot körs i en terminal och uppdaterar listan över tillgängliga portade program.
 4. Kör sudo port install mrtg
  Det här tar lite tid. MacPorts löser upp beroenden och installerar allt du behöver (förhoppningsvis).
 5. Skapa ett bibliotek med namnet cfg i /opt/local/bin, se till att du har rätt att skriva i det (t.ex. genom att köra sudo chmod 777 cfg).
  Skapa ett bibliotek med namnet mrtg i /Library/WebServer/Documents/ (se till att du kan skriva i det). /opt/local/bin är där MacPorts lägger installerade kommandon.
 6. Kör kommandot cfgmaker --global 'WorkDir: /Library/WebServer/Documents/mrtg' --global 'Options[_]: bits,growright' --output /opt/local/bin/cfg/mrtg.cfg public@10.0.1.1
  Den sista biten, public@ip-adress ska naturligtvis bytas ut mot community-namnet och ip-adressen på din egen Apple Extreme/Time Capsule.
 7. Provkör mrtg med kommandot mrtg /opt/local/bin/cfg/mrtg.cfg
  Du kan se några varningar men kontrollera att det skapas filer i /Library/WebServer/Documents/mrtg. Om några html-filer skapats kan du titta på dem med http:///mrtg/"filnamn.html"
 8. Kör mrtg-kommandot i punkt 7 tills du inte får fler varningar.
 9. Lägg in mrtg-kommandot i cron och kör det med lämpliga intervall.

No comments: