Wednesday, December 16, 2009

Psystar: Nuked from orbit

Groklaw rapporterar att Apple nu fått igenom sin önskan att permanent förbjuda Psystar att sälja Mac-kloner. Deras Rebel EFI-produkt som är ett hjälpmedel för att man ska kunna installera Mac OS X på sin vanliga PC täcks också av förbudet.

Kort sagt Apple gör en knockout på Psystar.

Tänk om rättvisan i USA hade behandlat SCO v. IBM med samma fart? Då hade SCO gått i KK för 5 år sedan. :)

No comments: