Monday, May 19, 2008

Ummm...

Installation av JeOS på ESX via Windows 2000 Server på samma ESX server. ESX är kungligt. :)

No comments: