Tuesday, May 06, 2008

sshfs

Tycker du det är bökigt med ssh, scp och kanske till och med sftp?

Då kanske du ska kolla in sshfs som gör att du helt enkelt mountar ett filsystem över ssh och sen kan använda som vilket som helst.

Såhär gör man i Ubuntu (funkar i 8.04 och troligen tidigare releaser):
1. Installera sshfs med kommandot: sudo apt-get install sshfs

2. Gör sedan ett bibliotek som du känner är bekvämt att mounta filsystemet över, i mitt fall med kommandot: mkdir macmini (i mitt hembibliotek)

3. Lägg till dig själv i gruppen fuse (om du inte redan är med) med kommandot: sudo adduser dittanvändarnamn fuse

4. Mounta ditt bibliotek med kommandot: sshfs dittanvändarnamn@dinipaddress(eller ditt hostnamn):/Path/till/biblioteket /path/till/din/mountpoint
I mitt fall ser 4 ut såhär: sshfs dlundh@10.0.1.197:/Users/dlundh/tmp ~/macmini

Det förutsätter förstås att ssh redan är igång på maskinen du försöker koppla upp mot men alla har väl ssh igång?

Läs mer om ssh på Apple Matters som just startat en serie om just det ämnet.

No comments: