Monday, May 19, 2008

Hur gör Unix? Och Windows kan bli lättare.

Bootprocessen hos Unix kan vara ett mysterium. IBM har en artikel om hur AIX bootar. Fascinerande läsning.

Mac OS X har en teknologi Apple kallar Bonjour, det är en teknologi som underlättar användandet av nätverksresurser som skrivare. De har även släppt Bonjour för Windows vilket jag kommer installera hemma.

No comments: