Saturday, April 07, 2007

Stay tuned for moron...

Jag kan tänka mig att kretsen av närmast sörjande är liten men Zeta, en inofficiell uppföljare till BeOS, har gått i graven under besvärliga omständigheter.

Och trots att det egentligen är en liten, liten krets som bryr sig om skillnaderna i GPL- och BSD-licenserna har ett team som utvecklar GPL-licensierad kod (till Linux naturligtvis) fått sin kod "kidnappad" av en OpenBSD-programmerare och det gamla jihad mellan de båda lägerna har blossat upp.

Skillnaden mellan licenserna? GPL tillåter inte att du tar kod, förändrar den och sen inte gör dina ändringar tillgängliga för andra om du distribuerar ditt program. BSD-licensen är betydligt mer förlåtande på den punkten och medger att du kan ta vilken kod du vill och baka in den i vad du vill så länge du bara nämner var koden kommer ifrån.

Förenklat alltså, vissa hävdar att GPL är alltför restriktiv medan andra hävdar att den garanterar att koden förblir öppen och tillgänglig för alla. Kanske har båda grupperna rätt.

No comments: