Saturday, March 06, 2010

Sunacle

Jag har väl inte direkt gjort någon hemlighet av min beundran för Sun, Solaris och deras Sparc-arkitektur innan och det är med en blandning av bävan och tillförsyn jag fått det första utskicket av BigAdmin-nyhetsbrevet som Sun skickade till registrerade Solarisadministratörer från en ny avsändare; Oracle.

De har även skickat ett mail om att de ska konsolidera Sun-utskicken med Oracles utskick och likaledes är man ju där nyfiken på hur det kommer se ut.

Jag hoppas iaf att BigAdmin-nyhetsbrevet kommer leva vidare i det format det haft sen jag började prenumerera. Större delar tips än "produktnyheter" och liknande (läs: marknadsföring). BigAdmin var och, hoppas jag, förblir en bra källa till Solariskunskap.

No comments: