Monday, March 29, 2010

SIFT

SANS Investigative Forensic Toolkit version 2.0 har lanserats, finns som VMware Appliance och DVD.

Det ser ut som om det kan vara ett användbart verktyg.

No comments: