Thursday, October 02, 2008

Riktiga datorer är stora som kylskåp - minst

No comments: