Sunday, October 26, 2008

OpenBSD - efter installationen

OpenBSD är en bitch att installera, det både känns och är en riktig text-installation ala mitten av 90-talet. Den kanske knepigaste biten är partitioneringen av disken.

Men... när du väl installerat infinner sig nästa chock. Systemet har ingenting.

När du loggar in (som root naturligtvis, du får inte tillfälle att skapa någon användare under installationen) har du ingen grafik och möts av en enkel prompt i textläge.

Du kan starta grafik genom att skriva kommandot startx, men då kommer du in i en X11-session med fvwm, som också var någorlunda modern 1995.

Det första du ska göra är att skapa en användare. Det gör du med adduser-kommandot, du promptas igenom proceduren så det ska inte vara så svårt. Om du vill kunna su:a till root måste du ingå i gruppen wheel.

Editera sedan filen /etc/profile (om den inte finns så skapa den).
I filen skriver du:
CVSROOT=anoncvs@anoncvs3.usa.openbsd.org:/cvs PKG_PATH=ftp://ftp.sunet.se/pub/OpenBSD/4.3/packages/i386
alias pkg_list=' lynx -dump $PKG_PATH/index.txt >$HOME/pkglist.txt'
if [ "$USER" = root ]; then PATH=/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin:/usr/X11R6/bin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin
PS1="\`hostname -s\`:\`pwd\`# "
else
PATH=/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/X11R6/bin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin:/usr/games:.
PS1="\`hostname -s\`:\`pwd\`$ "
fi
export PATH PS1 CVSROOT PKG_PATH
Ovan är anpassat för Sverige ifrån den här guiden.

Om du loggar ut och in igen har du fått en lite mer informativ prompt och är redo att köra kommandot pkg_list som du skapade i filen ovan. Det kommer skapa filen pkglist.txt i roots hembibliotek. Väl där kan du grepa i den för att se vilka paket du vill/kan installera.

Jag rekommenderar följande direkt:
Firefox - pkg_add -v firefox-i18n-sv_SE-2.0.0.12.tgz
FluxBox - pkg_add -v fluxbox-0.9.15.1p1.tgz
VLC Media Player - pkg_add - v vlc-0.8.6e.tgz

För att ändra windowmanager från fvwm till FluxBox (som fortfarande är minimalistisk men betydligt mer estetisk) editerar du filen .xinitrc i ditt hembibliotek så att den innehåller:
exec fluxbox

Vill du starta något mer när X11 startas lägger du in det innan raden exec fluxbox och avslutar med &-tecken, min ser ut såhär:
xdaliclock -24 &
exec fluxbox

Om du skriver startx på kommandoraden nu ska du komma in i FluxBox. I ditt hembibliotek ligger biblioteket .fluxbox och därinne ligger filen menu. menu är en enkel textfil, formatet är också enkelt så det ska inte vara några problem att lägga in firefox, vlcplayer och annat du kan tänkas vilja ha i menyn.

Du bör nu ha en ganska användbar skrivbordsmiljö i OpenBSD, om du vill ha en filhanterare kan jag rekommendera Rox, den installerar du med pkg_add -v rox-filer-2.6.1p0.tgz. Den startas med kommandot rox eller så lägger du bara till den i din FluxBox-meny.

No comments: