Saturday, October 04, 2008

Locket ramlar av

ISO har lagt locket på, tryckt händerna för öronen och ropar LALALALALALA så högt det bara kan i kritikstormen mot att Microsofts proprietära format OOXML blev en ISO-standard.

Norge som kovände och entusiastiskt godkände formatet i slutomgången har nu formligen imploderat av missnöje: 13 av 23 ledamöter i standardiseringsorgranisationen avgår i protest mot att OOXML godkändes.

Ju mer ISO vill tysta ner och gå vidare ju större blir skandalen.

ISO - I Sold Out.

No comments: