Tuesday, November 13, 2007

Multics - nu med sås

Innan Unix fanns Multics. Unix gjordes med designideerna från Multics och vi har fortfarande mycket i dagens Unix/Linux/BSD-operativsystem att tacka för mycket av designvalen i det.

Multics presenterades 1965, den sista versionen kom 1985, den sista Multicsmaskinen gick i pension år 2000 och nu finns källkoden för kommande generationer att studera.

Historiskt!

No comments: