Tuesday, November 20, 2007

Kalenderstrul

Så jag har hittat ett program, Spanning Sync, som synkar Googlekalendern med iCal och sedan synkar jag kalendrarna mellan Macarna med .Mac. Smidigt värre.

Men på jobb använder vi (suck! stön!) Lotus Notes och jag skulle vilja synka kalendern i Notes med Googlekalendern med regelbundna intervall, säg en gång om dagen. Jag har googlat runt i en timme nu utan att hitta något som verkar tillfredställande, jag kan väl inte vara ensam om det här problemet?

No comments: