Sunday, May 20, 2007

Quadra 800

De första stegen mot en fungerande A/UX-maskin tas idag. En Macintosh Quadra 800 ska inhandlas.

No comments: