Tuesday, May 08, 2007

Liket lever?

När hemdatorrevolutionen svepte genom nationen hade "alla" sina oliak små datorer hemma: Amiga, C64, VIC-20, Atari ST, C128, ZX Spectrum etc.

Så småningom dog alla hemdatorer, ibland storstilat och ibland med en suck, när PC-klonerna tog över hemmarknaden.

De verkliga freaksen torde vara dem som hållit fast vid sina Amigor genom alla år och uppgraderat dem med alltmer bizarr hårdvara - någonstans på vägen blev PowerPC Amigans framtid och nu har Amiga Inc. och någon som kallar sig ACK annonserat (märk väl, inte visat eller skeppar) inte bara en utan två nya maskiner som ska bära namnet Amiga och ska vara PowerPC-baserade samt köra AmigaOS4.

AmigaOS4 har utvecklats av Hyperion för Amiga Incs räkning under flera år men någonstans på vägen blev det en fnurra på tråden och nu ligger de två i en rättstvist om vem som egentligen äger vad när det gäller AmigaOS4.

Så, vem bryr sig? Inte många, det är samma dedikerade skara Amigafreaks som hängt kvar vid sina gamla maskiner som fortfarande debatterar som vildar om Amiga Inc. kommer skeppa något den här gången eller om det bara är hype inför rättstvisten.

Som någon vis människa uttryckte det på OSNews: Det är som om Andorra förklarat krig mot Monaco.

No comments: