Wednesday, December 06, 2006

Framgång!

Det var marginellt krångligare att installera nätverskortet i eComStation än OS/2 (enligt beskrivningen nedan).

No comments: