Monday, July 18, 2011

Medan jag var borta

Jag installerade nyss OpenBSD 4.9.


Inte radikalt annorlunda än tidigare (fortfarande en textbaserad upplevelse) men numera betydligt enklare med mycket klarare menyer och begripliga förhandsval. Nu kan ju vem som helst installera det!

Snyggt jobbat.

Det rättar till allt jag klagade på 2008.

No comments: