Thursday, October 29, 2009

BSD-mania

FreeBSD, OpenBSD och PC-BSD sida vid sida i VMware Fusion 3.

No comments: