Thursday, January 15, 2009

Spekulation blir verklighet?

Steve Jobs tar ledigt till slutet av Juni på grund av hälsoskäl.

Jag är inte så pessimistisk att jag tror Apple skulle gå under utan honom men ingen kan förneka den ikoniska roll han har. Hans vision har gett oss UNIX på var mans bord, en av mänsklighetens bästa idéer - kunde vi nu bara få tillbaka gränssnittet från OpenStep skulle det vara perfekt. :)

No comments: