Tuesday, January 27, 2009

Ext4 på ren engelska

För den som inte förstår filsystemstrukturer säger inte tekniska beskrivningar så mycket.

Men här finns en guide till Ext4 med förklaringar på ren engelska.

No comments: