Wednesday, November 19, 2008

Transitive

IBM tänker köpa upp företaget Transitive. De gör verkligt intressanta produkter - virtualisering mellan hårdvaruplattformar. Det är de som står bakom det IBM kallar PowerVM Lx86 - möjligheten att köra Linuxprogram som kompilerats för Intel direkt i AIX på POWER. Det är även deras teknik som gör att man kan köra PowerPC-kompilerade program för Mac OS X på Apples Intel-maskiner.

Cross-platform virtualization kallar Transitive själva teknologin.

No comments: