Friday, November 14, 2008

Ägg i ansiktet

Oj, här var det förvirrat hos IT-juristen Malin Forsman.

Ska vi börja med stora saker? Hur många vill köra Microsoft BOB, WIndows ME eller Windows Vista?

Och mainstreamjournalister klagar stenhårt på kvaliteten hos det mest stängda av stängd källkod. Se speciellt punkt 4 och 5.

Mycket riktigt visar det sig att de förvirrade slutsatser Malin drar förkastas av de flesta som ägnar två sekunders betänketid åt problemställningen.

No comments: