Tuesday, August 26, 2008

Privilegierade instruktioner och ringar


Via OSnews hittade jag ett utmärkt förklarande blogginlägg som illustrerar skillnaden mellan operativsystemkod och vanliga program.

Jag fick själv en djup, djup genomgång av de här grejorna på 90-talet när jag gick flera kurser i OS/2 Dump- och Trace-analys (som jag sedermera kom att vara ansvarig för i Norden ett tag innan OS/2-festen var över).

För de som är intresserade av det finns det fyra bra Redbooks i ämnet:
OS/2 Debugging Handbook - Volume I. Basic Skills and Diagnostic Techniques. IBM RedBook SG24-4640-00.
OS/2 Debugging Handbook - Volume II. Using the Debug Kernel and Dump Formatter. IBM RedBook SG24-4641-00.
OS/2 Debugging Handbook - Volume III. System Trace Reference. IBM RedBook SG24-4642-00.
OS/2 Debugging Handbook - Volume IV. System Diagnostic Reference. IBM RedBook SG24-4643-00.

No comments: