Monday, March 24, 2008

Dashboard och Spotlight

Efter ett tag inser man att varken Dashboard (jag kan starta miniräknaren när jag behöver den, den behöver inte vara permanent laddad) eller Spotlight (jag vet var jag har mina filer) gör speciellt stor nytta.

Då kan man stänga av dem, det innebär lite terminalarbete men är väl värt det.

Detta gäller för Leopard...

Dashboard:
I en terminal skriv följande harang:
defaults write com.apple.dashboard mcx-disabled -boolean YES
Efter ett tryck på enter och en omstart slipper du Dashboard.

Spotlight är lite, men inte mycket klurigare.
I en terminal skriver du följande harang:
sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.metadata.mds.plist
Efter det måste du modifiera filen /etc/hostconfig med din favoriteditor.
Ändra raden
SPOTLIGHT=-YES- till SPOTLIGHT=-NO-

Slutligen skriver du följande kommando efter varandra:
cd /
mdutil -i off
mdutil -E

När du startar om maskinen fungerar inte Spotlight längre och datorn indexerar heller inte filer i bakgrunden.

No comments: