Friday, June 11, 2010

CASE CLOSED

Så kom det då äntligen igår, domslutet i SCO v. Novell.

Det blev storseger för Novell och domaren stängde målet och nekade SCO vidare omprövning. Och det var väl rimligt, nu har de förlorat målet mot Novell på alla sätt man kan förlora ett mål.

Logiska följder:
Novell har rätt att agera å SCOs vägnar och häva deras beslut att "dra in" IBMs UNIX-licens (en licens som IBM dessutom hävdar är fullt betald, evig och inte går att dra in!). De har också rätt att agera å SCOs vägnar och lägga ner åtalet mot IBM i de delar som rör copyright och kontrakt (det är bara det sistnämnda rättegången till slut handlar om även om SCO velade i åratal om vad det egentligen handlade om).

Det enda som finns kvar i SCO v. IBM är alltså IBMs motanklagelser. Om SCO ens överlever så länge att det kan tas upp i rättegång igen (dvs. om konkursdomstolen tillåter det) kommer det alltså bli rena slakten i rättssalen. Men jag gissar att SCO likvideras i Ch. 7 innan det händer.

Andra som står på kö för att tufsa till SCO är Red Hat men precis som med IBM är det osannolikt att det någonsin kommer upp i en rättegång igen.

Jag gissar att arbitreringen i Schweiz mellan SUSE (Novell) och SCO bara är en formalitet men även här är det tveksamt om SCO kommer överleva tills det får en lösning. Jag tror dessutom att utgången där är ganska given. Tvistefrågan rör United Linux-konsortiet där både SUSE och SCO ingick och där de licensierade sina teknologier till varandra - de teknologier som av någon anledning inte täcks av GNU GPL.

Trollet kom alltså slutligen ut i solskenet.

No comments: