Tuesday, June 22, 2010

80-talet ringde...

Det är inte bara MorphOS som kan ge dig den där Amigakänslan, det är ny Amigahårdvara på väg! AmigaOne X1000 som kör AmigaOS 4.x.

Har datorvärlden gått i barndom?

No comments: