Wednesday, May 13, 2009

Chapter 7


Sedan SCO förlorade rättegången mot Novell har de befunnit sig i Chapter 11 - skydd mot kreditorer och rekonstruktion. Märkligt nog tycks ingen vilja injicera mer pengar i SCO eller köpa upp dem.

Nu har det gått 19 månader och flera fantasifulla planer från SCOs sida som aldrig blivit av och både Novell och IBM har fått nog av att SCO slösar bort pengar de borde betala till dem.

Nu har både Novell och IBM begärt att SCO ska gå till Chapter 7 - dv.s företaget ska tas över av en förvaltare och inte styras av nuvarande ägare. Förvaltarens uppgift blir att se till att de som har anspråk på SCO blir betalda.

Det har varit många, många, många, många turer kring SCO så ännu är förmodligen inte sista ordet sagt.

No comments: