Wednesday, May 13, 2009

1 miljard euro

Eller, annorlunda uttryckt, de högsta böter EU någonsin utdömt avkrävs nu Intel för deras monopolställning på processormarknaden. En stor del i att Intel befinner sig där de gör har en annan monopolist: Microsoft. Hand i hand har de, ofta med olagliga metoder, manövrerat ut sina konkurrenter vilket medfört att vi sitter fast med skräpet Windows 7.

No comments: