Tuesday, April 22, 2008

Standardbäraren Microsoft

Först mutade och hotade de igenom OOXML som en "standard" hos ISO (ISO betyder I Sold Out) och nu visar de sig att de naturligtvis inte följer ens sin egen standard.

No comments: