Thursday, April 17, 2008

Mac@IBM

Som man kan läsa på Roughly Drafted pågår ett försök med Mac på IBM, det har sedan en längre tid pågått en migrering från Windows till Linux internt.

Det ska bli kul att se när (om) det når Sverige.

No comments: