Wednesday, February 13, 2008

Buying spree

Sun är i inköpartagen och har på bara några dagar köpt dels MySQL och nu också Innotek.

MySQL behöver kanske ingen vidare presentation, de gör en fri databasprogramvara som används "överallt". Innotek däremot är en liten spelare i virtualiseringsbranschen som med sin VirtualBox har ett öppet alternativ till VMWares Workstation/Fusion-produkter. De har också en historia som OS/2-utvecklare.

VirtualBox kommer integreras i Suns xVM-produkt som nu kommer bli ett betydligt kraftfullare program som relativt snabbt kan ta upp kampen om virtualiseringsanvändarnas hjärta.

No comments: