Thursday, April 14, 2011

Artikelserie om fri programvara

Fria Tidningen har en artikelserie om fri programvara. Trevligt värre. Läs.

No comments: