Wednesday, September 30, 2009

HP-UX-program

HP-UX-kompilerade program kan man smidigt hitta på "The porting and archive center for HP-UX".

Jag letar lite trevande efter ett användningsområde för min HP-UX-maskin. Kanske nätverksövervakare?

No comments: