Friday, July 17, 2009

.NET, C# och Mono

FSF tycker fortfarande att man ska undvika .NET, C# och Mono - trots Microsofts försök att komma med insmickrande löften om att inte stämma.

Det låter rimligt.

No comments: