Sunday, June 21, 2009

Helt galet

I förra "vågen" slukades först Digital och sedan Compaq och vi är uppenbarligen inne i en ny våg, Oracle köpte Sun och nu verkar det som om Novell ska säljas.

Vem kan tänkas köpa hela eller delar av Novell? Huggsexan är troligen snart igång...

No comments: