Monday, June 02, 2008

What Intel gives, Microsoft taketh away

En undersökande artikel om hur Office och Windows blivit alltmer hungrig på CPU och minne. Intressant läsning.

No comments: